ВИРТУАЛНА КАТЕДРА ПО КОМПЮТИНГ
"ДЖОН АТАНАСОВ"

РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПРОЕКТА
СЪЗДАВАНЕ НА ПИЛОТНА ВИРТУАЛНА КАТЕДРА ПО КОМПЮТИНГ "ДЖОН АТАНАСОВ"

Ръководител на проекта от страна на Агенцията за развитие на съобщенията, информационните и комуникационните технологии(АРСИКТ)

Маг. инж. Орлин Кузов
Директор на АРСИКТ

Ръководител на проекта от страна на Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии(АОКСИТ)

Доц. д-р Ангел Смрикаров
Научен секретар на АОКСИТ


РЪКОВОДСТВО НА ВИРТУАЛНАТА КАТЕДРА

Ръководител

 

Зам.-ръководител учебна работа

 

Зам.-ръководител научноизследователска работа

 

Зам.-ръководител международно сътрудничество

 


ЧЛЕНОВЕ НА КАТЕДРЕНИЯ СЪВЕТ

Софийски университет
“Св. Климент Охридски”

Доц. д-р Румен Николов

Русенски университет
“Ангел Кънчев”

Гл.ас. Стоянка Смрикарова

Технически университет -
София

Доц. д-р Ради Романски

Технически университет - София
Филиал - Пловдив

Доц. д-р Найден Василев

Технически университет –
Варна

Доц. д-р Петър Антонов

Технически университет –
Габрово

Доц. д-р Райчо Иларионов

Великотърновски университет
“Св.св. Кирил и Методий”

Доц.д-р Маргарита Тодорова

Шуменски университет
“Епископ Константин Преславски”

Доц.д-р Станимир Станев

Стопанска академия
“Димитър Ценов” – Свищов

Гл.ас. Емил Цанов

Тракийски университет –
Стара Загора

 

Химикотехнологичен и металургичен
университет

Ст.ас.Борислав Славов

Университет
по архитектура, строителство и геодезия

Доц. д-р Светла Радева

Пловдивски университет
“Паисий Хилендарски”

Доц. д-р Асен Рахнев

Университет “Асен Златаров” –
Бургас

Гл.ас. Сотир Сотиров

Минно-геоложки университет
“Св. Иван Рилски”

Доц. д-р Светлозар Бакърджиев

Висше транспортно училище
“Тодор Каблешков”

Гл.ас. д-р Нели Стойчева

Колеж
по пощи и телекомуникации

Доц. д-р Васил Василев

Медицински университет –
София

Доц. д-р Ганка Косекова

Национален Военен Университет
“Васил Левски”

Гл.ас. Йордан Стоянов

Висша Атестационна Комисия

Академик Кирил Боянов

Институт
по Компютърни и Комуникационни Системи
на Българската Академия на Науките

Ст.н.с. I ст. дтн Тодор Стоилов

Институт
по Информационни Технологии
на Българската Академия на Науките

Ст.н.с. д-р Димо Димов

Централна Лаборатория
по паралелна обработка на информацията
на Българската Академия на Науките

Академик Кирил Боянов

Лаборатория
по телематика
на Българската Академия на Науките

 

Институт
по математика и информатика
на Българската Академия на Науките

 

Институт
по ядрени изследвания и ядрена енергетика
на Българската Академия на Науките

 

Централна лаборатория
по оптичен запис и обработка на информация
на Българската Академия на Науките

 

Централна лаборатория
по биомедицинско инженерство
на Българската Академия на Науките

 

Институт
по управление и системни изследвания
на Българската Академия на Науките

 

Централна лаборатория
по механика и приборостроене
на Българската Академия на Науките

 

Център за обучение
на Българската Академия на Науките