ВИРТУАЛЕН  ФАКУЛТЕТ
ПО  ИНФОРМАЦИОННИ  И  КОМУНИКАЦИОННИ  ТЕХНОЛОГИИ

АГЕНЦИЯ
"Развитие на съобщенията
и на информационните и комуникационните
технологии"

АКАДЕМИЧНА ОБЩНОСТ
по компютърни системи
и информационни технологии

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА
"СЪЗДАВАНЕ
НА ВИРТУАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СРЕДИ"

В отговор на инициативата "ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ" на ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ долуподписаните декларираме, че сме съгласни представяните от нас университети и институти да участват във втората фаза на инициирания от Агенцията "Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии" и от Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии проект за създаване на ВИРТУАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СРЕДИ и да работят активно за постигане на целта и решаване на задачите, записани в приложението към настоящия документ.

 • проф. д.ф.н. Боян Биолчев
  Ректор на Софийски университет
 • доц. д-р Марко Тодоров
  Ректор на Русенски университет "Ангел Кънчев"
 • проф. д.т.н. Венелин Живков
  Ректор на Технически университет - София
 • доц. д-р Димитър Кацов
  Директор на Технически университет - София; Филиал - Пловдив
 • доц. д-р Стефан Барудов
  Ректор на Технически университет - Варна
 • доц. д-р Илия Немигенчев
  Ректор на Технически университет - Габрово
 • проф. д.ф.н. Иван Харалампиев
  Ректор на Великотърновски университет "Св.св. "Кирил и Методий"
 • проф. д.ф.н. Добрин Добрев
  Ректор на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
 • доц. д-р Нено Павлов
  Ректор на Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов
 • доц. д-р Светлин Танчев
  Ректор на Тракийски университет - Стара Загора
 • доц. д-р Кирил Станулов
  Ректор на Химикотехнологичен и металургичен университет
 • доц. д-р Пеньо Пенев
  Ректор на Университета по архитектура, строителство и геодезия
 • проф. д.ф.н. Иван Куцаров
  Ректор на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
 • доц. д-р Николай Ралев
  Ректор на Университет "Асен Златаров" - Бургас
 • доц. д-р Иван Милев
  Ректор на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"
 • доц. д-р Ненчо Ненов
  Ректор на Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков"
 • доц. д-р Ангел Ангелов
  Ректор на Колежа по пощи и телекомуникации
 • проф. д.м.н. Владимир Овчаров
  Ректор на Медицинския университет - София
 • бригаден генерал Ангел Златилов
  Ректор на Националния Военен Университет "Васил Левски"
 • акад. д.фм.н. Петър Кендеров
  Висша атестационна комисия
 • ст.н.с. д-р Божан Жечев
  Директор на Института по Компютърни и Комуникационни Системи на Българската Академия на Науките
 • ст.н.с. д-р Васил Василев
  Директор на Института по Информационни Технологии на Българската Академия на Науките
 • ст.н.ст. I ст. д.т.н. Иван Димов
  Директор на Централната Лаборатория по Паралелна обработка на информацията на Българската Академия на Науките
 • н.с. Радослав Йошинов
  Директор на Лабораторията по телематика на Българската Академия на Науките
 • ст.н.ст. I ст. д.м.н. С. Додунеков
  Директор на Института по математика и информатика на Българската Академия на Науките
 • ст.н.ст. I ст. д.ф.н. Й. Стаменов
  Директор на Института по ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българската Академия на Науките
 • ст.н.с. I ст. д.ф.н. В. Сайнов
  Директор на Централната лаборатория по оптичен запис и обработка на информация на Българската Академия на Науките
 • ст.н.с. д-р Михаил Матвеев
  Директор на Централната лаборатория по биомедицинско инженерство на Българската Академия на Науките
 • ст.н.с. I ст. д.т.н. Чавдар Руменин
  Директор на Института по управление и системни изследвания на Българската Академия на Науките
 • ст.н.с. д-р Роман Захариев
  Директор на Централната лаборатория по механика и приборостроене на Българската Академия на Науките
 • проф. д.ф.н. Владимир Шкодров
  Ректор на Центъра за обучение на Българската Академия на Науките
 • Николай Василев
  Министър на транспорта и съобщенията
 • доц. д-р Игор Дамянов
  Министър на образованието и науката
 • акад. Иван Юхновски
  Председател на Българската Академия на Науките
 • маг. инж. Орлин Кузов
  Ръководител на проекта
 • доц. д-р Ангел Смрикаров
  Координатор на проекта

ДЕКЛАРАЦИЯТА беше подписана на 19.12.2003 г. в сградата на Федерацията на научнотехническите съюзи в присъствието на повече от 150 представители на Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии и ръководители на фирми и организации от компютърния бранш.

Зам.министърът на транспорта и съобщенията г-н Неделчо Неделчев, подписвайки Декларацията, потвърди намерението на министерството да финансира проекта чрез Агенцията "Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии". Ще бъдат инвестирани значителни средства в оборудването на нови компютърни зали за електронно обучение, а също и в създаване на уеб-базирани курсове по основните дисциплини от учебните планове на специалностите "Информатика", "Компютърни системи и технологии" и "Комуникационна техника и технологии".